Toekenningsvoorwaarden tot een woning bij IRIS
Het doel van IRIS is re-integratie via huisvesting van kansarmen. Om dit te bereiken werkt IRIS samen met een twintigtal sociale diensten die tevens lid zijn en die een echte begeleiding aan hun cliënten voorstellen.
Wanneer er een huisvestingsprobleem opduikt vult de sociaal assistent, met de kandidaat huurder, een woningaanvraagformulier in en dienen ze het in bij IRIS. De sociale dienst begeleidt de huurder tijdens de hele duur van de overeenkomst. De huurders van IRIS beschikken over een inkomen die lager ligt dan de toelatingsplafonds van de sociale huisvesting.

Aanvraagregister en toekenning van de woningen
De woningaanvragen zijn geregistreerd:
chronologisch, wanneer IRIS de aanvraag binnenkrijgt
op een wachtlijst volgens woningtype (studio voor alleenstaande, enz.).
Van zodra een woning vrijkomt wordt het verhuurd aan de eerste kandidaat op de wachtlijst.

Duur
Gezien dat:
IRIS over het algemeen geen eigenaar is van de woningen die het beheert is het dus mogelijk dat het een woning verliest
de huurprijzen die IRIS aan de huurders vraagt forfaitair zijn liggen deze dus potentieel hoger dan in de sociale huisvestingsmaatschappijen. Daar wordt de huur berekend volgens het inkomen van de huurders.
Omwille van deze twee redenen raadt IRIS de huurders en de kandidaat-huurders aan om zich zo vlug mogelijk in te schrijven in één of meerdere sociale huisvestingsmaatschappijen gezien de lange wachtlijsten.
Van zodra een huurder een woning heeft gevonden, sociaal of niet, laat IRIS hem vertrekken mits een vooropzeg van slechts 1 maand.

Diensten aan de huurders
matige huurprijzen
betalingsfaciliteiten : aanvaarden van waarborgbrieven van de OCMW’s, opmaken van afbetalingsplannen in geval van achterstal, enz.
verhuren van een woning in goede staat : enerzijds voldoen de in beheer genomen woningen aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en uitrusting en anderzijds knapt het technische team van IRIS de woning op tussen twee bezettingen in.
jaarlijkse afrekening van de lasten : de huurder betaalt zijn eigen verbruik.
woonopvoeding : indien nodig wordt er advies gegeven aan de huurders om energieverspilling te vermijden (water, gas, elektriciteit), er wordt aan de elementaire gezondheidsregels herinnerd, enz.
technische ondersteuning : naargelang de problemen komt het technisch team van IRIS zelf tussen of doet het beroep op vakmensen. Om geen risico’s te nemen dat de woning er nog slechter aan toe is laat IRIS de huurders nooit alleen de technische problemen oplossen. Bovendien organiseert IRIS de jaarlijkse onderhouden (van ondermeer de gasinstallaties).
Interne overplaatsing : een verhuis binnen IRIS wordt, in principe, niet toegelaten behalve igv wijziging van gezinssamenstelling en gezondheidsredenen.

Enkel kandidaat-huurders die een sociale begeleiding aanvaarden van een sociale partnerdienst van IRIS hebben toegang tot onze woningen.
Te downloaden documentatie
Reglement voor de toewijzing van woningen
Download