IRIS
vzw
Schipperijkaai 11/34 | 1000 Brussel
Telefoon 02 514 18 49 | Fax 02 502 48 05
Coordinator: Bruno STROOBANTS info@svk-iris-ais.be


Te downloaden documentatie


Geschiedenis van vzw IRIS
Download

Liens
Premie voor de renovatie van het woonmilieu | Link
Energiepremies | Link